miércoles, 30 de diciembre de 2009

La lectura en veu alta.A l'espai de seminari fem lectures en veu alta en català. Dos dies de cada setmana, un alumne del seminari ha de llegir un fragment, que és triat lliurament, a la resta del grup. Això es fa per què és fonamental saber llegir i, amb més raó, si volem ser mestres en un futur. Jo vaig llegir un fragment del llibre "L'assassinat del professor de matemàtiques", un llibre divertit i bastant curiós que focalitza les matemàtiques des d'un punt de vista més didàctic i com un joc.
Després de que cadascú de nosaltres ha llegit un text del llibre, entre tots plegats, avaluem la lectura que ha fet el nostre company/a. Així doncs, ens fixem detalladament en els aspectes que s'han de tenir en compte per fer una lectura com déu mana; aquests són:

1) Fer una petita introducció explicant el que llegiràs, és a dir, de que tracta el llibre.
2) Vocalització (que s'entengui perfectament el que estàs llegint).
3) Adequar el to de veu al text.
4) Posició correcte del cos per tal de que la veu sorti adequadament.
5) Canviar de velocitats, és a dir, fer ascendència i descendència en el to de veu.
6) Fer una bona entonació, és a dir, respectar els signes de puntuació.
7) Quan hi ha un diàleg, s'han de notar les intervencions dels personatges i s'ha de fer més teatre.
8) Expressivitat.
9) Fugir de la monotonia.
10) Fer teu el text, saber perfectament el que estàs llegint.
11) Marcar l'acabament del text, amb un to de veu descendent i contundent. Així, les persones que t'escolten s'assabentan que ja has acabat de llegir.
12) Estar alerta sobre la fonètica catalana. Per exemple: fer les "e" neutres, marcar les "ll", tenir compte amb les "s", etc.
13) No anar ràpid.
14)...

Considero que aquesta pràctica és molt útil ja que així som conscients dels errors que fem alhora de llegir en veu alta i sabem en quins aspectes hem de millorar. Estaria bé que en el seminari que bé ho continuem fent per a tenir més pràctica, encara que en el moment de fer-ho es passi una mica malament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario